سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میلاد کردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و متا
کامران مصطفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و متا
ایمان احمدی –

چکیده:

در این مقاله بهطور مختصر به بررسی کاربردها و ابزارهای تشدید مغناطیسی هسته زمین در چاهپیمایی و عوامل موثر براندازهگیری آنها پرداخته شدهاست. روش تشدید مغناطیسی هستهNuclear Magnetic Resonance به یک اصل فیزیکی،یعنی پاسخ هسته به میدان مغناطیسی زمین منتسب است. کمیتهایی که در نگارNMR اندازه گیری میشود دامنه و زوال سیگنال است. دامنه سیگنال NMR متناسب با تعداد هیدروژنهای موجود بوده و برای بدست آوردن تخلخل کالیبره میشود ابزارCMR آخرین نسخه از ابزارهایNMRاست. نگارNMR تنها نگاری است که میتواندShr نفت اشباع شده باقیمانده) را مستقیما اندازهگیری کند. با استفاده ازCMR همچنین میتوان تغییرات تدریجی در چگالی هیدروکربن را تشخیص داد مهمترین عوامل موثر بر اندازه گیری ترکیب کانی شناسی، سیالات، بافت، دما و اثرات چاه هستند و مهمترین کاربردهای آن تعیین تخلخل، تراوائی، اندیس سیال آزاد، مقدار آب و نفت اشباع و خواص هیدروکربن است.