سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم یارعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار جهاد دانشگاهی خوزستان، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان-ایران.
بهرام شیرین آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار جهاد دانشگاهی خوزستان، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان-ایران.

چکیده:

با پیشرفت سریع رایانش ابری کاربران بیشتر و بیشتر اطلاعات و برنامه هاشان را روی ابر قرار می دهند. امامشکلات امنیتی زیادی مانع از پیشرفت رایانش ابری می شود. هزینه پایین و مقرون به صرفه بودن آن، رایانش ابری را به یک بستر ایده آل برای به کارگیری معماری سرویس محور تبدیل کرده است. به دلیل استفاده گسترده کاربران، اعم از معمولی و شرکت های بزرگ، ضروری است که تهدیدات امنیتی در انتقال و ذخیره سازی داده به ابر را بررسی کنیم. در این مقاله ابتدا به معرفی رایانش ابری می پردازیم . سپس به بررسی تهدیدات امنیتی و راه حل های مدیریت آنها، الگوریتم جدید رمزنگاری بر پایهء همریختی کامل و حمله به پیام SOAP در رایانش ابری می پردازیم