سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه نامجو – کارشناسی ارشد، گروه اکولوژی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
امیر وزیری زاده – مربی، گروه اکولوژی دریا، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
محمد واقفی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه خلیج فارس،

چکیده:

جنگل های مانگرو، از اکوسیستم های پویای مناطق بین جزر و مدی سواحل گرمسیری و نیمه گرمسیری می باشند و عمدتاً به عرضهای ۳۲ درجه شمالی تا ۳۸ درجه جنوبی محدود شده اند. اکوسیستم های مانگرو خلیج فارس با شرایط اکوتونی منحصر به فرد، نقش مهمی را در شرایط محیطی و اکولوژیکی منطقه بازی می کنند. زیستگاه مانگرو در خلیج فارس به واسطه افزایشنقشاستراتژیکاین منطقه به عنوان بزرگراه انرژی در دهه های اخیر، فعالیتهای نظامی، صنعتی و حمل و نقل و احیا اراضی تحت تخریب شدید گسترده در سطوح هشدار دهنده قرار گرفته است و در برخی مناطق در معرض خطر نابودی کامل قرار دارد. این مطالعه به بررسی توزیع محلی، منطقه ای و جهانی اکوسیستم مانگرو، عوامل مؤثر بر فراوانی و پراکنش مانگروها، عوامل تهدید کننده و اهمیت زیستگاه های مانگرو از جنبه های مختلف(اکولوژیکی، اقتصادی و …) پرداخته است. در پایان نیز برخی روش های حفاظتی این ذخیره گاه های با ارزش زیست کره ارائه گردیده است.