سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا رزاق زاده – دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی
اکبر صفرزاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

حوضچه آرامش عبارت است از قسمت کوتاهی از یک کانال کف سازی شده که برای اتلاف انرژی جریان در پایین دست سرریزها، تندآبها و پایانه های سازه های هیدرولیکی از طریق شکل گیری پرش هیدرولیکی احداث میشود. معمولا کف حوضچه ها افقی است اما گاهی برای صرفه جویی در هزینه خاکبرداری کف آن را شیبدار می سازند. یکی از روش های کاهش هزینه احداث حوضچه های آرامش از نوع جهش هیدرولیکی، تغییر شکل مقطع و پلان حوضچه در راستای هماهنگی با مقاطع بالادست و پایین دست، بدون استفاده از سازه های تبدیل می باشد . حوضچه های آرامش دارای انواع مختلفی می باشند که در شرایط متفاوت هیدرولیکی می توان یکی از آنها را مورد استفاده قرار داد. دراین مقاله ضمن مرور مطالعات قبلی، تاثیر شکل هندسی حوضچه بر پارامترهای پرش هیدرولیکی شامل نسبت اعماق مزدوج، طول پرش و میزان افت انرژی در حوضچه های آرامش واگرا در چند حالت مختلف بررسی شده و جمع بندی کاملی از سوابق مطالعات در این زمینه صورت گرفته است. پس از جمع بندی یک مدل عددی سه بعدی از حوضچه آرامش به منظور بررسی پارامترهای مورد اشاره ساخته شده و در بخش نتیجه گیری چندین کار آتی برای پژوهش های آینده پیشنهاد شده است.