سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – عضو هیات علمی و مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه آزاد اسلامی وا
حوریه نظریان – دانشجوی کارشناسی ارشد واحد کرمان

چکیده:

تغییر و تحول درعرصه های مختلف اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی و .. درعصرحاضر امری اجتناب ناپذیر است که به دنبال این تغییر و تحولات فرصت ها و تهدیدهای گسترده ای نیز ایجاد می شود که هرکدام میتوانند به نوعی سازمان ها را تحت تاثیر قرار داده که فقط و فقط برخورداری از هوش ذکاوت استعداد و مهارت تک تک اعضای سازمان انهم درسطح بالا می تواند کمک کند تا با این فرصت ها و تهدیدها مقابله کرده و از آنها درجهت منافع و اهداف سازمان بهره برداری کرد اینجاست که مفهوم و اهمیت هوش سازمانی بهره برداری کرد اینجاست که مفهوم و اهمیت هوش سازمانی که همان منبع عظیم هوش و قدرت ذهنی انسانی است بیش ازپیش جلوه می کند ازاین رو دراین قماله سعی شده است با مروری برمفاهیم و نظریه هایی که تاکنون ارایه شده است جمع بندی نسبتا جامعی از هوش سازمانیداشته باشیم