سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

نظام ملی نوآوری یکی از مفاهیم ساختاری نسبتا نوین درزمینه سیاستگذاری علم و فناوری زیرساخت مدیریت کلان نوآوری هرکشور موفق است درحوزه فناوری و صنایع پیشرفته نقش شرکت های SME به نقشی بی بدیل و عمیقا تاثیرگذار مبدل شده بطوریکه امروزبه تعبیری موفقیت یک کشور درحوزه فناوریهای پیشرفته منوط به موفقیت های این بنگاه ها درآن حوزه از فناوری و صنعت است و این سازوکار ها بهم تنیده شده و سیاستهای شرکت های کوچک ومتوسط را رقم زده است دراین مقاله با بررسی موردی بیوتکنول و ژی ژاپن مراحل تکامل و تقویت نظام ملی نوآوری این کشور را مرورکرده و نقش و جایگاه شرکت های خطرپذیر و SME ها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.