سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راحله یوسفی – عضو هیأت علمی آموزشکده فنی و حرفهای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
امیر غلامی – عضو هیأت علمی آموزشکده فنی و حرفهای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

داده کاوی شامل بهرهگیری از ابزارهای آنالیز دادههای پیچیده برای کشف الگوهای موجود و روابط ناشناخت هی میان داد هها درحجمی وسیع میباشد. این ابزارها شامل مدلهای آماری، الگوریتمهای ریاضی و متدهای یادگیری ماشین (الگوریتمهایی که بازدهی خود را بصورت خودکار از طریق تجربه افزایش میدهند، مانند شبکههای عصبی و درختهای تصمیمگیری) میباش د. نتیجًتداداد ه- کاوی علاوه بر جمعآوری و مدیریت دادهها، در برگیرندهی آنالیز و پیشبینیهایی نیز میباشد. دادهکاوی میتواند بر روی دادههای ارائه شده در فرمهای عددی، متنی و یا چند رسانهای اعمال شود و کشف پولشویی و فساد مالی و بدست آوردن نتایج راهبردی جهت تصمیمگیری های آینده از مهمترین کاربردهای آن میباشد. در این مقاله ابتدا مفاهیم اصلی و اولیه دادهکاوی معرفی میشود و در ادامه به نمونههایی از کاربرد آن اشاره مینماییم