سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین جباری – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
حسین دهنوی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات نیشا

چکیده:

در دنیای رو به رشدودانش محور امروز توجه به نیروی انسانی به عنوان محور توسعه وسیستمهای شناسایی وارزشگذاری این سرمایه مهم،از ضروریات است. بنابرایننقش مدیران به عنوان تصمیم گیران سازمانیوحسابداران سرمایه های انسانی به عنوان تصمیم سازان این عرصه غیر قابل چشم پوشی است. در این مقاله ابتدا به ارائه تاریخچه حسابداری سرمایه انسانی پرداخته و سپس مفاهیم، ضررورت ها، کاربردها و روشهای ارزشگذاریو گزارشگریآن را تشریح نموده و درنهایت به بررسی چالشهای اجرای این سیستمپرداخته ایم. به اعتقاد نویسنده، امروزه اگر موفقیتی در توسعه حاصل می شود مرهون توجه به سرمایه انسانی است. حسابداری سرمایه انسانیمیتواند چارچوبی برای کمک به مدیران در امر بهره برداری مؤثر و کارآمد از نیروی انسانی ارائه کندو اطلاعاتی را فراهم آورد که مدیران هر چه بهتر و مفیدتر بتوانند از منابع انسانی تحت اختیارشان استفاده کنند.