سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبا کرمی سرخه چقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه آزاد ا
فرهاد سپهریان – کارشناس ارشد گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

معماری سازمانی به عنوان راه حلی جامع و راهبردی در مدیریت توسعه و نگهداشت سامانه های اطلاعاتی سازمانی از اواخر دهه ۲۰ میلادی به شدت موردتوجه قرار گرفته است یک سازمان مجموعه پیچیده ای از فرایندهای فیزیکی و منطقی استکه گردش اطلاعات در آن نقش مهمی برعهده دارد معماری سازمانی به تنهایی چیزی نیست مگر مجموعه بسیار وسیع و متنوعی از مدلها و توصیفات که سازمان و فناوری اطلاعات را انگونه که برای پشتیبانی از کسب وکار آن سازمان لازم است شرح میدهد. برای سازماندهی چنین توده انبوهی از مدلها و توصیفات به یک ساختار منطقی نیاز است چنین ساختاری را چارچوب معماری سازمانی می نامند. امروزه چارچوبهای معماری سازمانی زیادی عرضه شده اند که دارای ویژگیهای خاص خود هستند از بین آنها چارچوب زکمن یک شاخص محسوب می شود.