سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا بیت لفته – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید حجتی – استادیار گروه خاک شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامعباس صیاد – استادیار گروه خاک شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
هدایت اله برتینا – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با مطالعه ۱۰ ایستگاه در استان خوزستان طی مدت ۲۰۰۹- ۱۹۹۸ نشان داده اند که ایستگاه دزفول واقع در شمال غرب استان دارای میانگین سالانه ۸۵ روز بیشترین تعداد روزهای گرد وغبار و ایستگاه ایذه واقع در شرق استان دارای میانگین سالانه ۲۲ روز، کمترین تعداد گرد و غبار در محدوده استان بوده است. پنج ایستگاه دزفول، آبادان، اهواز، مسجدسلیمان و بستان دارای مقادیر سالانه بیش از میانگین است. بررسی میانگین سالانه روزهای گرد و غبار در استان خوزستان بیانگر این مطلب است که ایستگاههای مستقر در نیمه غربی استان از تعداد روزهای گرد و غبار بیشتری برخوردار است.