سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمنصور ناصرعلوی – استادیار دانشگاه شهید باهنر
مهدی باقرصاد – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری
سیدصادق ناصرعلوی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران
علیرضا نظریان –

چکیده:

رشد و توسعه حمل و نقل سبب گسترش جابجایی ایمن، کارا و سازگار با محیط زیست انسان و بار شده و متعاقب آن کمک اساسی به پیشرفته ابعاد گوناگون جوامع بشری نموده است اما از طرفی با رشدحمل و نقل و گسترش شبکه معابر آمار تصادفات ترافیکی نیز افزایش یافته است بطوریکه جراحت، نقص عضو، مشکلات تنفسی و درنهایت مرگ و میر ناشی ازاین تصادفات هزینه های سنگینی به افراد و جوامع تحمیل نموده است برای چندین دهه ارزیابی ایمنی ترافیک جاده ای مبتنی بر داده ها و آمار تصادف بود دراین مقاله به تعدادی از مطالعات ایمنی مبتنی بر تاریخچه تصادفات پرداخته می شود مزایا و معایب و خصوصیات این روشها نیز از نظر می گذرد.