سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن منقسم – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
محسن اژدری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
سیدمحمدعلی زمردیان –

چکیده:

در بیشتر مسئله های ژئوتکنیک حالت اولیه تنش در زمین از پارامترهای مهمی است که می بایست برای طراحی و انالیز شناخته شوددراین مقاله به بررسی تاثیر پارامترهای موثر از جمله زاویه اصطکاک داخلی تاریخچه تنش تراکم نسبی نسبت بیش تحکیمی OCR شاخص خمیری برروی ضریب فشار جانبی زمین در حالت سکون K0 پرداخته می شود دراین بررسی مشخص شد که با افزایش زاویه اصطکاک داخلی K0 کاهش می یابد و همچنین K0 درهنگام بارگذاری برای نمونه متراکم کوچکتر از نمونه سست است بارگذاری تکراری باعث تقلیل یافتن مقدار K0 می شود و مقدار K0 تابع نسبت بیش تحکیمی ا ست که با افزایش OCR مقدار K0 افزایش می یابد.