سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صبا مصطفوی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان،
محمد لایقی – استادیار، دانشکده منابع طبیعی و پردیس کشاورزی، دانشگاه تهران،
کمال عباسپورثانی – استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان،

چکیده:

فناوری نانو از پیشرفتهترین فناوریهای بشر است که کاربرد آن در انتقال حرارت موجب افزایش عملکرد حرارتی شده است. نانوسیالات به علت افزایش قابل توجه خواص حرارتی، توجه بسیاری از دانشمندان را درسالهای اخیر به خود جلب کرده اند. در این میان جریان در داخل لوله- های خمیده یکی از مسائلی است که اهمیت زیادی دارد زیرا در مقایسه با لولههای صاف از راندمان حرارتی بالا و ساختار متراکمتری برخوردار هستند پارامترهای انتقال حرارت جریان تکفاز در لوله های مارپیچ توسط محققین زیادی، چه بصورت آزمایشگاهی و چه به صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. اما به دلیل بعضی پیچیدگی های موجود در فرایندهای انتقال حرارت نانوسیالات در لولههای مارپیچ، حجم مطالعات بسیار اندک است. در این مقاله سعی بر آن است که مروری بر پژوهشهای انجام شده توسط محققین به وابستگی ضریب انتقال حرارت جابجایی نانوسیالات در داخل لوله مارپیچ به پارامترهایی از قبیل کسر حجمی، عدد رینولدز، مورد بررسی قرار گیرد.