سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی برومند – فارغالتحصیل خاکشناسی کشاورزی
مصطفی رشنو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
مسلم سامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
فروغ رشنو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

امروزه استفاده از کودهای آلی و سبز در بحث کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گرفته است . کودهای سبز علاوه بر اضافه کردن مواد مغذی به خاک بافت خاک را نیز بهبود می بخشند. نیتروژن خاک از مهم ترین مواد مغذی می باشد که همیشه در کشاورزی مساله ساز بوده است. فرایند تبدیل مواد آلی به نیتروژن معدنی در خاک را معدنی شدن می نامند که عامل مهمی در تامین نیتروژن گیاه می باشد. در این مقاله مروری بر مطالعات انجام شده بر روی فاکتورهای موثر بر معدنی شدن صورت گرفته است. فاکتورهای موثر بر معدنی شدن مواد آلی را به طور کلی میتوان به دو دسته فاکتورهای داخلی و فاکتورهای خارجی دسته بندی کرد. فاکتورهای داخلی به خصوصیات ماده آلی در حال تجزیه مرتبط می باشد و میزان نیتروژن، کربن، آنزیمها و اسیدهای موجود در ماده آلی را شامل میگردد . فاکتورهای خارجی عمده شامل درصد شن، درصد رس، اسیدیته، نیتروژن، مواد معدنی، املاح، نمکها، رطوبت، دمای و ترکیب هوای موجود در خاک میگردد