سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی دیندارلو – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس
علی اکبر کامگارحقیقی – استادبخش آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

آب یکی از مهمترین منابع موردنیاز جامعه بشری است موضوع چگونگی استفاده و حفظ این منابع حیاتی از جمله چالشهای قرن حاضر است بیشترین مصرف این منبع در بخش کشاورزی است بدون شک اگر بتوان مصرف آب در کشاورزی را بهینه کرد قطعاد ر دوام و ثبات آن کمک خواهد شد از راههای رسیدن به این هدف ارزشمند بررسی مشکلات موجود در نحوه مصرف این منبع در بخش کشاورزی و میزان مشارکت بهره برداران در امر توسعه پایدار خواهد بود کانال اردیبهشت یکی از کانالهای درجه ۲ شبکه درودزن می باشد توزیع آب بصورت حجمی در شبکه آبیاری کانال اردیبهشت زیرسد درودزن از سال ۸۱ اغاز گردیده است در این مقاله پاره ای از مشکلات توزیع آب به روش حجمی بین بهره برداران دراین کانال و تاثیر آن در میزان مشارکت بهره برداران در حفظ و نگهداری آن مورد بررسی قرارگردید. به منظور بهبود اعتماد بین بهره برداران و شرکت بهره برداران و رعایت عدالت در شبکه باید مقدار آبی که انتقال می یابد مطابق مقدار آبی باشد که براساس نیاز پیش بینی شده است همچنین دوره ای که آب مورد نیاز است و دوره ای که از منبع تامین و منتقل می شود باید کاملا همزمان باشد