سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین زحمتکش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،گروه علوم ریاضی،گرگان،ایران
علی انصاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،گروه علوم ریاضی،گرگان،ایران

چکیده:

نظریه نقاط ثابت یکی از شاخه های میان رشته ای در ریاضیات است که کاربرد های فراوانی در خود ریاضیات و همچنین سایر علوم دارد.این نظریه دارای سه مسئله ی عمده می باشد که عبارتند از:وجود نقطه ی ثابت،پیدا کردن آن در صورت وجود و ساختار مجموعه ی نقاط ثابت.این نظریه همچنین دارای سه زیر شاخه ی نسبتا مجزا در فضاهای توپولوژیک،فضاهای متریک و گسسته است.قضیه نقطه ثابت براور،اصل انقباض باناخ و قضیه نقطه ثابت تارسکی به ترتیب قضیه های بنیادی و نقطه ی آغاز هریک از این شاخه ها محسوب می شوند.این مقاله قضیه ها و نتایج کلاسیک در هر سه این حوزه ها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار می دهد.