سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

مراکز رشد به عنوان یک مدل پایه سازمانی جدید جهت ایجاد ارزش و ثروت دراقتصاد بوده و وسیله ای برای تبدیل جوامع صنعتی به جوامع دانش محور می باشند مطالعاتی که درسطح کلان انجام پذیرفته حاکی از آنست که تاسیس مراکز فناوری محیطی برای پرورش موسسات نوپابوده وموجب رشد بنگاه های فناوری گرا می گردد انتقال فناوری را آسان نموده و به عنوان ابزاری نواورانه برای تسخیر فناوری جهت توسعه اقتصادی منطقهای بکارمی روند مراکز رشد به عنوان اصل نظام مراقبت مهمترین مراکز موجود برای پرورش تجاری سازی و کمک به توسعه شرکت های نوپا و کوچک بوده و آنها را از خطرات و کاستیهای بازار مصون می دارند این مراکز به عنوان یک مکانیزم حمایتی نسبت به مبتکران و مخترعان طی چنددهه گذشته درکشورهای مختلف توسعه اند به گونه ای که درایران نیز درخواستهای صدور مجور موافقت اصولی برای ایجاد مراکز رشد از سوی دستگاه ها و سازمان ها که عموما دولتی هستند درحال افزایش می باشد