سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمید تابلی – استادیار دانشگاه پیام نور کرمان
پردیس مهران – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تح
محمدامین غلامزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

مدیریت بعنوان رشته ای مجزا پس از انقلاب صنعتی بوجود امد دامنه نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده اما مقصود آن حصول اطمینان از دستیابی به هدف های موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی همچنان بقوت خود باقی است بحث مدیریت یکی از مهمترین مباحث مربوط به هر کشور و یا جامعه ای است که نیاز به پیشرفت و ارتقا در زمینه های مختلف سیاسی اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی را احساس می کند یکی از مسائل مهم و مناقشه برانگیز سالیان اخیر موضوع فرایند تولید و توسعه مخازن نفت و گاز است و ساختار مدیریت مخازن در کشور بوده است مدیریت مخزن نه تنها یک علم بلکه یکهنر و مهارت است به تعبیری مهمترین مسئله مورد توجه د رمدیریت بخش بالا دستی در کشورهای دارنده ذخایر نفت و گاز محسوب می شود مدیریت مخزن در واقع با بهره گیری از تخصصهای مورد نیاز خود در بخشهای مختلف فنی، اقتصادی مالی و حقوقی بهترین فرایند و برنامه ممکن و موجود برای استحصال ذخایر از منابع طبیعی آن را ارائه می کند.