سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هدیه متقیان – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
علیرضا حسن زاده – مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
داود کریم زادگان مقدم – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور تهرا

چکیده:

یادگیرندگان و تعلیم دهندگان هر دو کاربران اولیه یکسیستم یادگیری مبتنی بر وب هستند و نقش مهمی را در تعیین موفقیت یا شکست ان بازی می کنند، بنابراین شناسایی عوامل موثر بر پذیرش سیستم های یادگیری الکترونیکی توسط انها ضروری است. در این تحقیق، مدلهای متعدد پذیرش یادگیری الکترونیکی که به ارزیابی تاثیر عوامل مختلف بر پذیرش سیستم های یادگیری الکترونیکی توسط یادگیرندگان و تعلیم دهندگان پرداخته اند، مورد مطالعه قرار گرفتند. این مطالعه نشان داد که در تحقیقات پیشین، چه متغیرهای مورد استفاده قرار گرفته اند، کدام متغیرها به عنوان عوامل موثر بر پذیرش شناخته شده اند و کدام متغیرها بیشترین کاربرد را در توسعه مدلهای پذیرش داشته اند.