سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریبا کرمی سرخه چقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دا
فرهاد سپهریان – کارشناس ارشد، گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه پیام نور، واحد ت

چکیده:

معماری سازمانی به عنوان راه حلی جامع و راهبردی در مدیریت، توسعه، و نگهداشت سامانه های اطلاعاتی سازمانی از اواخر دهه ۹۰ میلادی به شدت موردتوجه قرار گرفته است. یک سازمان، مجموعه پیچیدهای از فرآیندهای فیزیکی و منطقی است که گردش اطلاعات در آن نقش مهمی بر عهده دارد . معماری سازمانی به تنهایی چیزی نیست مگر مجموعه بسیار وسیع و متنوعی از مدلها و توصیفات، که سازمان و فناوری اطلاعات را آنگونه که برای پشتیبانی از کسب وکار آن سازمان لازم است، شرح می دهد. برای سازماندهی چنین توده انبوهی از مدلها و توصیفات به یک ساختار منطقی نیاز است. چنین ساختاری را چارچوب معماری سازمانی می نامند. امروزه، چارچوبهای معماری سازمانی زیادی عرضه شدهاند، که دارای ویژگی های خاص خود هستند؛ از بین آنها چارچوب زکمن یک نمونه شاخص محسوب می شود. با این حال، چالشهایی نیز فرا روی استفاده از این چارچوب وجود دارند.در این مقاله برآن هستیم تا مرور و مقایسهای بر چارچوبها ی معماری با تمرکز بر چارچوب زکمن را ارائه دهیم