سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ایاست پورمحمد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علی اکبری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

عصر امپراطوریها مدتها است که به پایان رسیده است و جنگ سرد هم اکنون موضوعی برای کتابهای تاریخی است و قطعیت های قدیمی که پشتیبان روابط بین المللی است، هم اکنون از هم گسسته است. به جای آن اکنون ما یک دنیای پیچیده و مبهم تر داریم که در آن ملتهای بیشتری ، استقلال را در جهانی درهم تندیده تر میجویند.تدوین قوانین تجاری از ابزارهای مهم جهت انطباق با دنیای مدرن و پیچیده است. ما در قرون متمادی به ویژه در دوران معاصر،از فقدان قوانین خصوصا قانون تجاری به معنای واقعی رنجها برده و ستمها کشیده ایم و اکنون نیز در نابسامانی شگفت انگیز و انزجارآمیز ناشی از آن غوطه وریم و حال آنکه برخی از کشورها که سابقه تاریخی ،استحقاق و استعداد چندانی نداشته اند در سایه پرتوافشانی قوانین تجاری واقعی به مدارج عالیه رسیده و سودها برده و طعم تمدن عالی و شیرینی آرامش و آسایش و استقرار امنیت تجاری و ترقیات حیرت انگیز را در جامعه خود چشیده اند.مقاله حاضر می کوشد تا ااصول اولیه و زیربنایی واقعی در تدوین قانون تجاری و اهم موضوعات مربوط به لایحه بازنگری قانون تجارت را همراه نقاط قوت و ضعف به نحو اختصار منعکس نماید و در حد امکان برای تکمیل یا ارائه یک طرحنوین، راهکار ارائه نماید.