سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی بهنود – کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایرا
علی منصورخاکی – دانشیار گروه راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

درحالیکه رابطه بین ایمنی راه ها و اصطکاک روسازی بطور گسترده درمطالعات مختلف مورد بررسی قرارگرفته است کمبود اصطکاک کافی در تعامل بین لاستیک اتومبیل و روسازی راه عامل قابل توجهی در تصادفات رانندگی می باشد به منظور کاهش تصادفات رانندگی و مرگ و میرهای مرتبط با بحث لغزش در اه ها حداکثر مقاومت لغزشی درشرایط مختلف آب و هوایی باید تامین شود روسازی با اصطکاک بالا HFS بطور ویژه برای نواحی که نیاز به مقاومت لغزشی بالا باشد به کارگرفته می شود تامین مقاومت های لغزشی بالا بدون این که تاثیراتمنفی برسایر خصوصیات روسازی مانند دوام بگذارند دلیل بهکارگیری این نوع روسازی ها می باشد هدف ازاین پژوهش مروری بر برخی از انواع و خصوصیات روسازی های با اصطکاک بالا می باشد.