سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهوش چنگیزی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست علوم و تحقیقات واحد خوزست
کتایون ورشوساز – گروه مدیریت محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – گروه علوم پزشکی عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهوا

چکیده:

پسابهای صنعتی معمولاً از ساختار پیچیده و سمیت بالایی برخوردارند. چنین پسابهایی در صورت تخلیه به محیط زیست )بدون تصفیه مناسب(، می توانند بخش دریافت کننده را شدیداً آلوده نمایند. مرحله ی دوم از تصفیه ی پساب ها شامل فرایندهای زیستی می شود که طی آن، مواد موجود در پساب توسط میکروارگانیسم ها تجزیه می شوند. هدف از تصفیه ی پساب حذف مواد جامد موجود در پساب به میزان کافی می باشد تا درنهایت پسابی حاصل شود که قابلیت تخلیه در آبهای مقصد را بدون ایجاد تأثیر منفی داشته باشد. مواد جامد جداشده اصولاً مواد آلی هستند، اما ممکن است شامل مواد جامد معدنی نیز باشند. مواد جامد و مایعی که به صورت لجن درآمده اند، باید تصفیه شوند و در نهایت عملیات تصفیه برای کنترل بو، کاهش فعالیت زیستی یا از بین بردن ارگانیسمهای بیماری زا نیز مورد نیاز است. هدف از انجام تمام این فرایندها تبدیل مواد محلول در آب، به موادی غیر محلول که همان سلول باکتری هاست، می باشد. سلول های باکتری، یک لجن زیستی تشکیل می دهند که در فرایندهای تصفیه می توان آن را از جریان پساب خارج نمود. در این مقاله ضمن معرفی روش لجن فعال ،انواع فرایندهای آن تشریح می گردد.