سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پگاه درجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
علیرضا صادقی ماهونگ – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

برای اثرات سلامتی بخش و مفید میکروارگانیسم های پروبیوتیک شواهد زیادی وجود دارد همچنین بسیاری از مطالعات نشان داده اند که بهترین ماتریکس برای داشتن خاصیت پروبیوتیک فراورده های تخمیر شده لبنی هستند اما اخیرا چندین مواد خام بطور گسترده برای تعیین مناسب بودن انها به عنوان سوبسترا برای تولید میکروارگانیسم های غیرلبنی جدید مورد بررسی قرارگرفته است طی این مطالعات مشخص شد که غذاهای تخمیر شده سنتی ممکن است حاوی میکروارگانیسم های پروبیوتیک زنده باشند تعدادی از این غذاها در این مقاله ذکر می شوند بنابراین هدف از این مقاله بررسی استفاده از پروبیوتیک ها در فراورده های غیر لبنی سنتی جدید و دارای خاصیت بالقوه پروبیوتیک می باشد