سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا برخورداری – دانشجوی کارشناسی ارشد و عضو انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه شهید باهنر
اصغر شیروانی – بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کاربرد عوامل کنترل بیولوژیک برای کنترل آفات محصولات کشاورزی یک از سالم ترین و کارآمد ترین روش های کنترل بیولوژیک در قالب برنامه مدیریت تلفیقی کنترل آفات است. برای کنترل بیولوژیک آفات خرما بایستی به بررسی آزمایشاتی پرداخت که در این زمینه در دنیا انجام شده و با بهره گیری از نتایج آنها میتوان بهترین روشها را جهت کنترل بیولوژیک کارآمد انتخاب کرد. در بین آفات خرما بیشترین آزمایشات روی سرخرطومی حنایی متمرکز شده است در حالیکه کمترین کاربرد علیه آفات درجه یک نظیر زنجره خرما اعمال شده است. در بین عوامل کنترل بیولوژیک، پاتوژنها بیشترین استفاده را علیه سرخرطومی حنایی، سوسک شاخدار، شپشه دندانه دار، سوسک های Nitidulidae و موریانه خرما داشته اند. از پارازیتویید ها و شکارگر ها در کنترل سپردار، کنه گردآلود و شب پره کوچک خرما استفاده شده است. از عوامل کنترل بیولوژیک با کاربرد فراوان می توان قارچ های Beauveria bassiana و ،Metarhizium anisopliae نماتد های Heterorhabditis و زنبور Bracon hebetor را نام برد.