سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد باورسایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، میمه، ایران
مریم هدهدی – استادیاردانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
محمد علی روشن ضمیر – استادیاردانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مدول عکس العمل بستریکی از پارامترهای مهم و کلیدی خاک است که مقدار آن برای خاکهای مختلف متفاوت است و به عواملی چون مدول ارتجاعی خاک بستگی دارد. عواملی که در تعیین مدول عکس العمل بستر نقش دارند عبارتند از: عرض منطقه بارگذاری شده، شکل سطح بارگذاری شده، عمق سطح بارگذاری و غیره. با مرور مطالعات انجام شده در این مقاله به بررسی و مقایسه پارامترهای اثر گذار در تخمین مدول عکس العمل بستر خاک توسط آزمایش بارگذاری صفحه ایی بر روی خاک های درشت دانه و ریز دانه پرداخته شده است. همچنین در این گزارش نتایج حاصله با روابط کلاسیک که محققین همچون ترزاقی، وسیک و باولز برای ضریب عکس العمل ارائه کرده اند مقایسه شده است.