سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل بهمیاری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
علی صمدی افشار – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

ضربه قوچ بر قوانین فشار، تغییرات آبی یا تغییرات سرعت جریان و شرایط زمانی و مکانی حرکت سیال استوار است. دربعضی از سیستم های هیدرولیکی تخت فشار پدیده ضربه قوچ با ایجاد موج های سریع، زودگذر و میرا موجب خطراتگوناگونی می شود. گاهی اوقات قدرت تخریبی این موج های فشار به حدی است که نتایج و خیمی به بار می آورد. ترکیدن خطوط لوله در سیستم های انتقال و شبکه های توزیع، خرابی و شکسته شدن شیرها، دریچه های کنترل و پمپ ها ازنمونه های بارز تأثیر این پدیده می باشد. به همین دلیل در این مقاله ابتداثرات مخرب ضربه قوچ برسیستم های تولیدبخار بررسی شده و در ادامه شرایط بوجود آمدن این پدیده در یک سیستم تولید بخار توضیح داده شده است و نهایتا راه حل هایی جلوگیری از بوجود آمدن این پدیده ارائه شده است. در ادامه نیز مدل ریاضی ضریه قوچ در جریان های تک و دو فازی برای شبیه سازی و محاسبه میزان ضربه به سیستم بیان شده است