سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزانه زاهدی – مدرس دانشکده فنی حضرت رقیه یزد

چکیده:

شبکه تحویل محتوا، محتوا را از سرور اصلی، روی سرورهای ذخیرهگاه پراکنده در سراسر جهان، تکرار میکند. این کار به منظور تحویل محتوا به کاربران نهایی به یک روش قابل اطمینان و بموقع، از جانشینهای ۲ بهینه نزدیک، انجام میشود.واضح است که سیستم مبتنی بر گروه، وقتی که ترافیک ارتباطی را کاهش میدهد، کارایی بهتر و مقیاسپذیری بیشتر را برای کل سیستم فراهم میکند. معماری مبتنی بر گروه درCDN میتواند برای وقتی که پهنای باند یک محدودیت است یا زمانیکه مقیاسپذیری ضرورت دارد، یک راه حل خوب باشد. الگوریتم انتخاب همسایه، براساس فاصله و تاخیر ارسال رفت و برگشت داده ۳، به منظور فراهم کردن زمان کمتر توزیع محتوا است و بهبود کیفیت سرویس با اتصال جانشینهایی با ظرفیت دردسترس بالاتر، انجام میشود. این مقاله، برای آشنایی با مفهوم شبکههای تحویل محتوا و مزایای آنها و همچنین فواید و محیطهای کاربردیCDNمبتنی بر دستهبندی جانشینها وهمچنین چالشهایCDN امروزی و برطرف کردن آنها در نسل آیندهCDN با مطالعه و دستهبندی چندین مقاله و کتاب، ارائه میشود و درمییابیم که توجه خاص به شبکه محتوا محور، موجب افزایش حریم خصوصی، در معماریCDN آینده میشود که این هدف از طریق پیشگیری از قابلیت ردیابی عملگر، به دست میآید