سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سلمان احمدی برگانی – کارشناس شیمی (شرکت گاز استان فارس )

چکیده:

خوردگی و تخریب مواد بهعنوان یکی از مسائل مهم فنی – اقتصادی در صنعت امروز مطرح می باشد. اهمیتاین مطلب هنگامی ملموس تر می شود که فاکتورهایی از قبیل محدودیت مواد خامموجود در زمین، هزینه های تولید و تخلیص مواد و با یک امید آینده نگرانه ترمساله بازیافت، به دقت بررسی گردد. با در نظر گرفتن عوامل فوق، تخریبتدریجی سازه های موجود به نحوی باعث هدر رفتن هزینه های سنگین ساخت و تولیدابزار آلات صنعتی می شود. تخریب مواد با توجه به تنوع آنها از فلزات،پلیمرها، سرامیک ها و مواد ترکیبی (Composite) و همچنین تنوع شرایط کاری ومحیطی، مجموعه پیچیده ای از سیستمهای کاری را بوجود می آورد که هر یک ازآنها از مکانیزم خاصی پیروی می کنند. اهمیت موضوع فوق در صنعت گاز بدلیلماهیت خطر آفرین گاز دو چندان خواهد بود. یکی از مهمترین مواردی که هموارهمد نظر طراحان، بازرسان فن و بهره برداران قرار می گیرد، محافظت لوله هایگاز در برابر خوردگی، بویژه خوردگی های الکتروشیمیایی می باشد که در بسیاریاز موارد بسیار هزینه بر می باشد.