سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی بزان – دانشگاه سمنان، کارشناس،کارشناسی
آیدا متحدین – دانشگاه صنعتی شریف بین الملل، کارشناس ارشد

چکیده:

حوادث و بحران های ناشی از انرژی های طبیعت تجارب مشترک بسیاری از کشورها می باشد. پس از زلزله ۱۳۸۲ بم ایران تلاش فزاینده و منسجم تری برای تهیه استراتژی های کشوری جهت مقابله با بحران ها ی سازه ای ازجمله سازه های زیر زمینی داشت. از این رو تبادل علمی بین ایران و کشورهای دیگر از جمله ژاپن باعث رشد فرایند مدیریت بحران خواهد شد. چندین سال پیش گروه مطالعاتی از ژاپن مطالعاتی را در زمینه گسله های تهران انجام دادند و آسیب پذیری مناطق، بزرگا و تلفات زلزله احتمالی تهران را بررسی کردند. و همچنین دوره های ۱۵ روزه اعزام مدیران و کارشناسان ایران به شهرهای توکیو و کوبه باعث توسعه دیدگاه ها و آموخته ها شده و در درازمدت بر عملکرد این افراد تاثیرات مطلوب و موثری گذاشته و باعث افزایش درک متقابل شده است. از جمله این دستاوردها شناخت فرهنگ و باورهای مردم، بازدید از مراکز مدیریت بحران و تلاشهای انجام شده در کشور ها ، توسعه قوانین ایمنی ساخت و ساز بر مدیریت بحرانها و دیگر موارد بوده است که کارشناسان تلاش می کنند مشابه بومی شده موارد یاد شده را در کشور خود پیاده سازی نمایند. در این قسمت پیشگیری ومقابله با زلزله در لوس آنجلس، ساختار مدیریت بحران در ژاپن بعنوان نمونه ای از تجارب جهانی ذکر گردد.