سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زیلا سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی، دانشگاه یزد
علی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی، دانشگاه یزد
علیرضا دهقانی – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشکده مهنسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

چکیده:

با توجه به روند رو به افزایش نیازمندیهای اولیه صنایع معدنی، بهرهگیری از منابع متنوع و افزایش بهرهوری از مواد معدنی استخراج شده ضروری میباشد. استفاده از ذخایر با عیارهای کمتر و نیز بهره- گیری از باطلهها و مواد معدنی که قابلیت تغلیظ با سیستمهای فعلی را ندارند، از اهم فعالیتهای مد نظر قرار میگیرد. امروزه در کشور ما، در عمده فرآیندهای فرآوری فسفات، بخشی از باطله که حاوی درصد بالایی از فسفات است به نرمه تبدیل شده و هدر میرود. با توجه به دستیابی به بازیابی بیشتر فسفات، سعی در شناخت و بررسی روشهای نوین فرآوری نرمههای فسفات، جهت جایگزینی با روشهای امروزی شده است. در بیشتر واحدهای فرآوری مواد معدنی، نرمههای تولید شده، به دلیل مکانیزم فرآوری خاص و پیچیده و همچنین خصوصیات فیزیکی آنها مانند، شکل و دانهبندی، از چرخه فرآوری خارج شده و به سد باطله منتقل میشوند. این در صورتی است که هماکنون روشهای مختلفی جهت فرآوری نرمهها از جمله، فلوتاسیون ستونی، فلوکولاسیون، ترکیبی از دو روش فلوتاسیون – فلوکولاسیون و لیچینگ، ابداع گشته که در این مقاله به معرفی این روشها جهت فرآوری و بازیابی نرمه موجود در باطله کارخانه فرآوری فسفات پرداخته میشود.