سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل عطای صالحی – استادیار دانشگاه آزاد قوچان
رضا اسماعیل زاده کناری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
طاهره نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

براساس اطلاعات موجود به نظر می رسد ۷۰درصد داروهایشیمیایی و غالب اسانسهای خوراکی و صنعتی رنگها و عصاره های مورد استفاده در صنایع غذایی دارای منشا گیاهی باشند دراین مقاله سعی شده است ضمن بررسی روغنهای ضروری موجود در برخی از گونه های اناریجه مروری برکاربرد آنها به عنوان آنتی اکسیدان و ضد میکروب درصنایع غذایی صورت پذیرد عصاره های روغنی و آروماتیک برگ ساقه و گل گیاه انارریجه دارای اثرات ضد میکروبی بوده و بربسیاری از باکتریهای گرم مثبت و منفی موثر هستند مشخص شده است که این خواص آنتی باکتریال ناشی از ترکیبات گوناگون موجود دراین گیاهان مانند متابولیت های ثانویه فعال ترکیبات فنولیک تیمول ایزوفلاون کاروکرول و برخی ترکیبات دیگر است همچنین مشخص شده است که گونه آنیسوم به دلیل درصد بالای ترانس ـ آنتول درآن خاصیت آنتی اکسیدانی بالایی است.