سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجیر جلیلیان – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

یکی از کلید واژه های اساسی در طراحی معماری در دنیای امروزتوجه به محیط و مولفه های اقلیمی می باشد. این مسأله از آنجا اهمیت بیشتر می یابد که نگاهی گذرا به بسیاری از ساختمانهای جدید -که بدون توجه به معیارهای اقلیمیمی باشند و از این طریق باعث از دست رفتن « مصرف نامتعارف انرژی » ساخته می شوند- نشان می دهد که این بناها دارای سرمایه های ملی فراوانی می شوند . در این میان معماری سنتی ( مسکونی ) ایران می تواند بعنوان یک الگوی مناسب طراحیاقلیمی مورد توجه نسل جدید معماران قرار گیرد . بعنوان مثال ، نگاهی به خانه های سنتی شهرستان شوشتر در استان خوزستان نشان می دهد که گذشته از نیاز اندک این معماری به استفاده از سوختهای فسیلی برای تأمین شرایط آسایش ساکنین ، به بهترین نحو از انرژی های تجدید پذیر همچون انرژی خورشید و باد در داخل ساختمان استفاده گردیده است . این تحقیق ضمن بررسی نمونه هایی از مسکن موجود شهرستان شوشتر ، راهکارهای معماران این بناها برای طراحی مطابق اقلیم را موردبررسی قرار می دهد تا از این طریق الگوهایی برای خلق معماری پایدار در بلند مدت در این منطقه فراهم گردد