سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمداله بهنام – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
محمد خان محمدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

تولید و استفاده از بتنهای خودمتراکم الیافی در سازه های بتنی از مسائل بروز مهندسی سازه و زلزله می باشد درسالهای اخیر استفادها ز بتنهای توانمند خودمتراکم الیافی راه حل مناسبی برای رسیدن به سازه های بتنی با دوام مقاوم و شکل پذیردر مقابل زلزله تشخیص داده شده است لیکن صعوبت در سخت و بتن ریزی ونگرانی از توزیع مناسب الیاف یکی از مشکلات همیشگی در تولید بتن های الیافی می باشد راه حل پیشنهادی جهت فائق آمدن بر این مشکل ساخت مصالح شکل پذیر خود متراکم می باشد از همین رو دراین مقاله با توجه به تحقیقات موجوددر ادبیات فنی ابتدا روشهای تولید متداول بتن خود متراکم و معیارهای کنترلی آن ارائه شده است سپس بتنهای توانمند الیافی شکل پذیر معرفی گشته و در نهایت روشهای طرح اختلاط جهت ایجاد بتنهای خود متراکم توانمند ارائه شده است.