سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی پناهی – استاد یار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
خدیجه نجفی –
مریم زارعی –

چکیده:

آرسنیک شبه فلز و عنصری سمی است که مواجهه انسان با آن اغلب از طریق مصرف آب شربی است که بصورت طبیعی با آرسنیک آلوده شده باشد. آلودگی آرسنیک در آب، به دلیل سمیت و مخاطره آمیز بودن آن، به عنوان یک مشکل اساسی در جوامع مختلف مطرح است. از زمان شناسایی مشکلات بهداشتی ناشی از حضور آرسنیک در آب آشامیدنی، تلاش های فراوانی توسط دانشمندان در نقاط مختلف دنیا برای حذف آرسنیک از آب شرب با استفاده از روش های مختلف به عمل آمده است. بررسی روش های حذف آرسنیک از آب آشامیدنی مهم ترین گام برای کاهش اثرات خطرناک آن محسوب می شود. تکنولوژی های حذف آرسنیک شامل گزینه های جذب سطحی، تعویض یونی، ترسیب شیمیایی و فیلتراسیون غشایی می باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع حذف آرسنیک از آب های آشامیدنی، در این پژوهش به برخی از مهم ترین روش ها از جمله اسمز معکوس، انعقاد وشناورسازی با هوای محلول، گیاه پالایی و برخی روش های نوین اشاره شده است.