سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

علی حسین صمدی – دانشگاه شیراز
مهدی فراهانی – دانشگاه شیراز

چکیده:

روش الگوسازی تحلیل چند سطحی یکی از روشهای الگوسازی است که از دهه ۱۹۹۰ مورد استقبال صاحبنظران اقتصادی قرار گرفته است. در این روش ساختار پیچیده زندگی اقتصادی و اجتماعی در چارچوب گروه بندی طبیعی و اجتماعی مانند مناطق جغرافیایی، گروه، خانواده، بنگاهها، بخشهای اقتصادی و … تحت بررسی و الگوسازی قرار می گیرند. در این ارتباط این مطالعه ضمن بررسی مسئله ناهمسانی و ناهمگنی موجود در داده های تحت تخمین: با معرفی الگوی چند سطحی، با استفاده از دو روش حداقل مربعات تکراری (IGLS) و حداکثر درستنمایی مزایا، محدودیت ها، جایگاه و همچنین لزوم به کارگیری این روش در مقایسه با الگوهای کلاسیک و همچنین خطرات ناشی از عدم بکارگیری آن در مطالعات تجربی و کاربردی پرداخته است.