سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شاهد عباسی سوها – پژوهشگر، پژوهشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرزین عباسپوراقدم –
رسول خلیل زاده –

چکیده:

یافتن جایگزینی مناسب برای سوخت‌های فسیلی به علت کاهش منابع نفتی و افزایش روز افزون قیمت آن، امری اجنتاب ناپذیر است. از بین سوخت های زیستی بیودیزل به دلیل ویژگی های منحصر بفرد آن مورد توجه قرار گرفته است. در میان منابع مختلف تولید بیودیزل، میکروجلبک به علت محتوای لیپید بالای آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. عامل محدودکننده کشت میکروجلبک، هزینه بر بودن تأمین منابع آبی و مواد مغذی مورد نیاز رشد است. فاضلاب ثانویه که منبع آلی آن کاهش یافته است می‌تواند گزینه مناسبی برای تأمین مواد مورد نیاز میکروجلبک باشد. با کشت میکروجلبک در محیط فاضلاب علاوه بر تأمین مواد مغذی مورد نیاز آن، تصفیه فاضلاب نیز به طور همزمان انجام می‌گیرد. تصفیه فاضلاب بر مبنای جلبک هزینه مربوط به استفاده از کودهای تجاری به منظور کشت جلبک را حذف کرده و هم چنین در آمد حاصل از تصفیه، فرآیند تولید میکروجلبک را اقتصادی خواهد کرد. بیومس تولید شده را می‌توان برای تولید بیودیزل و محصولات جانبی دیگر به کار برد. در پژوهش حاضر به روش های مختلف استفاده از میکروجلبک برای تصفیه همزمان فاضلاب و تولید بیودیزل پرداخته شده است.