سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فائقه ایران نژاد – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی معلم – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اگرچه مشارکت مشتریان در بازار برق کار آسانی نیست اما شرکت فعال آنان، بازارهای برق را رقابتیتر و پر بازدهمینماید و به بهبود عملکرد بازار و افزایش قابلیت اعتماد سیستم کمک میکند. حضور مشترک در بازار و استفاده ازروشهای مدیریت مصرف مطابق عملیات بازار، همچنین منجر به مصرف بهینهی انرژی الکتریکی شده و هم حالت رقابتیبازار را حفظ مینماید و تاثیرات مهمی نیز در کاهش قیمت برق در بازارهای الکتریکی خواهد داشت. در این مقاله، روشهای،EDRP ،DB ،I/C ،DLC در سیستم تجدید ساختار شده شامل: روشهای تشویقی؛ برنامههای (DSM) مدیریت مصرف برقمورد بررسی قرار (DR) تحت عنوان پاسخگویی بار ؛CPP و RTP ،TOU و روشهای تعرفه زمانی؛ برنامههای ؛A/S و CAPگرفته است و مثالهایی از بازارهای برق در سایر کشورها که این روشهای را به کارگرفته اند، همراه با نتایج به دست آمدهشرح داده میشود. روشهای مذکور هنوز در بازارهای دنیا به طور کامل به اجرا درنیامده است اما بعضی از این روشها درچهار بازار کشور آمریکا (آلبرتا، کالیفرنیا، نیویورک وتگزاس) اجرا گردیده که نتایج قابل توجهی در پی داشته است.