سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

مروری بر روشهای مدلسازی دوفازی برای نانوسیالات جاری درون لوله مدور انجام شده است. انواع روشهای مدلسازی دوفازی معرفی و مدلهای مربوط به روشهای تک فازی و روشهای دوفازی مدل اولر و مدل مخلوط ارائه شده است. همچنین با استفاده از نتایج مقالات موجود میزان دقت روشهای دوفازی نسبت به روش های تک فازی بررسی گردیده است. نتایج نشان داد که روشهای مدلسازی دوفازی دقت بالاتری نسبت به روشهای تک فازی دارند. نتایج عددی روشهای مدلسازی دوفازی با مقادیر تجربی مقایسه و تطابق مناسبی بین آنها مشاهده گردید.