سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریبا کرمی سرخه چقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه آزاد ا

چکیده:

حاشیه نویسی تصاویر به فرایند تولید کلماتی که محتوای تصویر را توصیف کنند اطلاق می شودهدف حاشیهنویسی تصاویر تولید کلماتی است که توصیف گرهای مناسبی برای تصاویر هستند در واقع حاشیه نویسی مجموعه ای از کلمه یا کلماتی که بیانگر معنا و مفهوم واقعی تصویر است با تصاویر همراه می شود منظور از معنا و مفهوم واقعی مفاهمیی نزدیک به برداشت انسانها ازتصویر است این مقاله به معرفی روشهای مختلف حاشیه نویسی و بیان مزایا و نقایص هرکدام می پردازد سپس برخی از جدیدترین و کاراترین سیستمهای حاشیه نویسی تولید شده در سال های اخیر معرفی و بحث می شوند.