سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریبا کرمی سرخه چقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه آزاد ا

چکیده:

این مقاله روشهای جدید تحمل خطای نرم افزار را مورد بررسی قرار میدهد این روشها عبارتند از: سیستم n- نسخه ای سازگار، رای گیری فازی، کاهش گراف موازی و پیکربندی مجدد و نوسازی، مزایای هریک از این روشهانیز ارائه می شود.