سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا لاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی
محسن اژدری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
سیدمحمدعلی زمردیان –

چکیده:

سه روش اصلی برای اعمال مکش در خاکها وجود دارد در روش انتقال محوری خاک برروی دیسک اشباع سرامیکی با مکش ورود هوای بالا و در یک سلول بسته قرار داده می شود با افزایش فشار هوای اعمالی به نمونه مقدار مکش مورد نظر به خاک اعمال می شود پس از به تعادل رسیدن فشارها از اختلاف فشار هوا و اب در نمونه مولفه مویینگی مکش ساختاری بدست می اید در روش اسمزی یک غشا نیمهتراوا بین محلول پلی اتیلن گلیکول و خاک قرار میگیرد بعلت فرایند اسمزی تغییر حجمی در مقدار اب موجود در خاک صورت می گیرد مقدار تغییر اب و به تبع آن مکش توسط غلظت مولکولهای محلول اعمال می شود در روش رطوبت نسبی ازمحلولهای نمک یا اسید با غلظت معین استفاده می شود رطوبت محلولها از طریق فاز بخار انتقال می یابد و پس از ایجاد تعادل مکش معادل رطوبت موجود در خاک قابل محاسبه است.