سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

معین الدین ظفری نائینی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی مدح خوان – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سازه های بتنی پیش ساخته به دلیل سرعت بالای اجرا و کیفیت بهتر نسبت به سازه های بتنی درجاریز، امروزه مورد توجه خاص قرار دارد. خرابی سازه های بتنی پیش ساخته در زلزله های گذشته نشان داده است که اتصالات در این نوع سازه ها یکی از بحرانی ترین نقاط بوده و نیازمند دقت در طراحی و اجرا می باشد. در این میان، به دلیل وجود تعداد زیاد اتصال تیر به ستون در یک سازه، سرعت اجرا اتصالات ارتباط مستقیمی با زمان اجرای یک سازه دارد. بنابراین، ارائه ی اتصالی مقاوم در برابر زلزله که دارای سرعت و سهولت در اجرا باشد، یکی از نکات کلیدی در سازه های بتنی پیش ساخته است. از طرفی آیین نامه ها تنها به بیان نکات کلی در زمینه ی سازه های بتنی پیش ساخته پرداخته اند و اشارهای به نحوه ی رسیدن به اتصال مقاوم خمشی که قابلیت استفاده در مناطق با لرزه خیزی زیاد را دارا باشد، نکرده اند. از این رو تحقیقات گسترده ای توسط محققین در کشورهای مختلف و از جمله ایران، در زمینه ی ارائه ی اتصال تیر به ستون مقاوم خمشی که قابلیت استفاده در مناطق با لرزه خیزی کم- زیاد باشد، انجام گرفته است. در این مقاله به بررسی چند نوع اتصال شکل پذیر تیر به ستون مقاوم لرزهای پرداخته شده است. همچنین با استفاده از نتایج آزمایشهای صورت گرفته توسط محققین بر روی این نوع اتصالات، عملکرد آنها از نقطه نظر شکل پذیری و مقاومت تحت بارگذاری چرخهای از نوع زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسیها نشان میدهند که اتصالات معرفی شده دارای مقاومت، شکل پذیری و رفتاری تقریبا مشابهاتصالات درجاریز هستند.