سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
الهام مهدیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

رادیکالهای آزاد درفرایند پراکسیداسیون لیپید دخالت دارند بنابراین توانایی حذف رادیکالهای آزاد یک ویژگی مهم آنتی اکسیدانها به منظور حداقل اسیب اکسیداتیو سلولی است درصنعت غذادارچین بعنوان یک ترکیب طعمدهنده مطلوب فعالیت های ضدباکتری ضدبیماری قلبی ضدسرطان انتی اکسیدان و هایپرکلسترولامیک دارد با افزودن اسانس به پوشش های خوراکی ایمنی مواد غذایی تضمین می شود میکرو و نانوان کپسولاسیون می تواند راه حلی برای به حداقل رساندمشکل از دست رفتن ترکیبات فرار درطول خشک کردن و بهبود اثر بخشی پوشش فعال غنی شده با اسانس گیاه باشد هدف ازاین تحقیق مروری برخواص آنتی اکسیدانی عصاره و اسانس دارچین با کاربرد برخی از روشهای استاندارد آزمایشگاهی همچون روش دی پی پی اچ ۲و۲ دیفنییل -۱- پیکریل هیدرازیل روشهای سوکسله وحلال سرد و بیان مختصری از کاربرد آنها در بسته بندی های نوین میکروونانوکپسولاسیون صنایع غذایی می باشد که بیان میدارد دارچین می تواند بعنوان منبعی از آنتی اکسیدانها ی طبیعی بکار رود.