سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اردلان شهامت نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آب
مسعود میرمحمدصادقی – استادیار، عضو هیات علمی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق اصفها
البرز حاجیان نیا – عضو هیات علمی، دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

معمول ترین روش جهت تثبیت خاک های رسی متورم شونده ، تثبیت این خاک ها با آهک یا سیمان است . لیکن خاک های رسی ریزدانه تثبیت شده اگر مورد حمله یون های سولفات قرار گیرند علاوه بر تغییر حجم زیاد ، مقاومت خود را نیز به میزان زیادی از دست میدهند.نقش مخرب سولفات ها در خاک های تثبیت با آهک یا سیمان چند سالی است که مورد توجه و مطالعه محققین قر ار گرفته است. در این مقاله علاوه بر بررسی اثرات و مکانیزم حمله سولفات ها به خاک های تثبیت شده ، روشهای کاهش این اثرات مخرب را مورد مطالعه قرارخواهیم داد