سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نازنین همنبرد – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب
عباس اکبرزاده – ( مدیر مرکز مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب
علیرضا ولیپور – کارشناس پژوهشی

چکیده:

روشهای گوناگونی همچون لخته سازی، جذب سطحی، انعقاد و شناورسازی و نانوفیلتراسیون جهت حذف آلاینده ها از فاضلاب ارائه شده است که به دلایل مختلف فنی و اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. استفاده از تکنولوژی غشائی بدلیل سادگی عملیات و همچنین بازدهی بالای آن در سالهای اخیر در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر بهره گیری از روش MEUF جهت حذف الاینده ها در فاضلاب مطالعه شده است. این روش ترکیبی از فرایند فیلتراسیون و مواد فعال سطحی می باشد که توانایی حذف مواد با وزن ملکولی کم از فاضلاب را دارد. مطالعات نشان داده که روند MEUF و نانوفیلتراسیون دارای ظرفیت یکسانی در حذف آلاینده ها از فاضلاب دارند ولیکن فرایند MEUF نیاز به انرژی کمتر و فشار عملیاتی پایین دارد. همچنین مطالعات نشان داده اند که این فرایند قادر است فلزات سنگین را تامیزان ۹۹ درصد ، AOX را تا ۸۰ درصد و رنگ را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.در این مقاله ضمن مطالعه و معرفی روش تلفیقی MEUF ، عوامل موثر بر این تکنیک همچون فشارعملیاتی، غلظت ماده فعال سطحی، pH، دما، نوع غشاء و سایز حفره آن را نیز بررسی شد.