سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحمد مرتضوی نیر – کارشناس ارشد مهندسی الکترواپتیک

چکیده:

هدف ازا ین مقاله آشنایی دانشجویان مهندسی برق و مخصوصا علاقمندان به الکترواپتیک با عملکرد موشکهایهدایت شونده مادون قرمز است هدفیابی این موشک ها به کمک ابزاری که بطور معمول درنوک آن نصب شده و جستجوگر نامیده م یشود صورت می پذیرد جستجوگرهای مادون قرمز برحسب عملکرد وفناوری آشکارسازی به جستجوگرهای رتیکلی آرایه صلیبی چهارحساسه ای ، رز و آرایه صفحه کانونی تقسیم می شوند دراین مقاله به طور اجمالی سامانه آشکارسازی این جستجوگرها توصیف شده و به معایب و مزایای هرکدام اشاره شده است. همچنین به دلیل اهمیت ویژه جستجوگرهای مادون قرمز رتیکلی این دسته را به طور خاص مورد بررسی قرار داده و فرایند پویش میدان و مدولاسیون اپتیکی را درهر دو نوع آن یعنی سامانه های رتیکلی چرخشی و ثابت توصیف نموده ایم.