سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود رمضانی – کارشناس ارشد حسابداری
سهراب صالحی – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

ویژگیهای محیط رقابتی امروز مانند دستیابی به محصولات بهترقیمت تمام شده ارزانتر و بهبود مستمر عملیات طراحی تولید و توزیع شرکت ها را وادار می نماید تا روشهای مبتکرانه ای برای رسیدن به این هدفهای راهبردی استراتژیک اتخاذ نمایند روشهای نوین حسابدار یمدیریت دررسیدن به این هدف های راهبردی به شرکت پیشنهادمی شود روشهای نوین حسابداری میدریت ابزارها و تکنیهای هستند درجهت پاسخگویی به نقش شرکت ها درقبال ارز شآفرینی و نحوه گزارشگری اطلاعات مربوطه درتجارت می باشند و شامل روشهای نوین هزینه یابی از قبیل هزینه یابی برمبنای فعالیت هزینه یابی برمبنای فعالیت زمانگرا هزینه یابی هدف هزینه یابی کایزن و هزینه یابی کیفیت می باشد که اطلاعات دقیقی به موقع و قابل فهم برای برانگیختن افراد درتغیر درسرتاسر شرکت و نیز برای افزایش ارزش رشد سودآوری و نیز افزایش خالص جریان ورودی وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی منجر می شود فراهم خواهد آورد.