سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عبادی – دانشگاه شیراز
عبدالمحمد علمداری – دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق، مروری بر فرایندهای استخراج با حلال برای استخراج و بازیافت کادمیوم از محلولهای آبی به همراه یونهای فلزی و غیرفلزی از قبیل سولفات، کلرید، نیترات و فسفات میشود. پارامترهای مختلف فرایند شامل pH ، نسبت فاز آلی به فاز آبی، سینتیک استخراج بهمنظور ایجاد شرایط مورد نیاز برای استخراج کادمیوم و تشکیل کمپلکس در فاز آلی از محلولهای مختلف گزارش شده است. مطالعات قابلیتاستخراج و جداسازی کادمیوم از محلولهای مختلف که حاوی یونهای فلزی با استفاده از استخراج کنندههای آنیونی، کاتیونی، حل شده و یا مخلوط شده را نشان میدهد. همچنین تلاش بیشتر برای توسعه انتخاب استخراج کنندههای آلی برای بازیافت کارامد کادمیوم در مقیاس تجاری صورت گرفته است.