سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرید روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
مهرداد نوری خاجوی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه شهید رجایی تهران
امین رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

در قرن اخیر خودروهای هیبرید به دلیل نیاز به توسعه روشهای جایگزین تولید انرژی جهت محدود ساختن مصرف سوختهای فسیلی، کاهش گرمایش زمین و گازهای آلاینده محیط زیست، مورد توجه فراوان قرار گرفتهاند. در سالهای اخیر گرایش به تکنولوژی هیبرید هیدرولیک با قابلیت اعمال بر کامیونها و در سطح محدودتر خودروهای مسافربری متوسط رو به افزایش نهاده است. خودرو هیبرید هیدرولیک از انرژی موتور احتراق داخلی به همراه انرژی سیال هیدرولیک بهره میبرد. در این تحقیق مروری جامع بر تکنولوژی خودرو هیبرید هیدرولیکHHV) با تاکید بر پیکربندیهای آن، روشهای کنترل سیستم و استراتژی مدیریت انرژی ارائه گردیده است. سرانجام مشکلات فراروی توسعه تکنولوژی هیبرید هیدرولیک مورد بحث قرار گرفته است